UZDROWIĆ ZIEMIĘ - album

120.00złw magazynieOpis

Prezentując Państwu wydawnictwo UZDROWIĆ ZIEMIĘ, zapraszamy do naszej wspólnoty myśli, działań i doświadczeń, wierząc, że sprzyja ona koniecznym zmianom w rolnictwie, w naszym życiu i w naszych relacjach z Naturą. 
Szukamy alternatywnej strategii rozwoju rolnictwa, bo nie chcemy bezmyślnie kopiować obcych wzorów globalnego i przemysłowego rozwoju. 
Nie chcemy być bezwolnymi zakładnikami liberalnej ekonomii i jej dyktatury rynku, zysku 
i konkurencji. Nie chcemy być spóźnionym przybyszem zachodniej Europy i przemysłowej cywilizacji, który zmierza tam, skąd inni odchodzą. Szukamy własnej drogi i zaczynamy od siebie. 
Bierzemy w swoje ręce i na własną odpowiedzialność ideę pożytecznych mikroorganizmów, które stanowić mogą podstawą biologizacji rolnictwa. Naszym celem jest jego zrównoważony 
i harmonijny rozwój, mierzony także wartościami etycznymi, społecznymi i środowiskowymi. 
My nie mówimy, że wiemy na pewno. Jesteśmy jednak przekonani, że idziemy dobrą drogą. 
Polska wieś i polskie rolnictwo mają nadal ogromny potencjał ekonomiczny i społeczny, o który należy dbać i który należy rozwijać.
Jeśli wyobrazilibyśmy sobie światową giełdę wielkich idei, ważnych dla naszego życia, dla życia naszych dzieci i ich dzieci, to na tej giełdzie idea zdrowego rolnictwa opartego na naturalnych technologiach, szanującego bioróżnorodność, odrzucającego przemysłową eksploatację zasobów Natury, to ta idea miałaby wielką szansę na najwyższe notowania w długim czasie. Pragniemy, aby takie miejsce zajęła ta idea w powszechnej świadomości Polaków.

 

Produkty w kategorii